Groener gras serveert alleen functionele koekjes.


ik geloof dat we veel meer kunnen dan we denken

“Pas toch op Debora, dat is gevaarlijk!”

Dat zeiden mijn ouders toen ze zagen dat ik een salto voorover maakte. Ik was 7 jaar en voor mij was een salto maken de normaalste zaak van de wereld. Maar vanaf het moment dat mijn ouders mij waarschuwden, kon ik het niet meer...


Als mens beperken we ons door onze gedachten over wat we wel en niet kunnen. Maar nog erger: door de gedachten die anderen hebben over wat we wel of niet kunnen. Vroeg in ons leven raken we veel van onze onbevangenheid, eigenheid, lef en creativiteit kwijt. Onze ratio en wat anderen van ons denken, krijgen de overhand.

Waar mensen samenwerken in organisaties betekent dit dat de analytische rationele aanpak een (te) grote rol gaat spelen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer we weer ruimte maken voor creativiteit en diversiteit we veel meer bereiken. En ook veel meer plezier hebben!

Ik geloof dat ieder mens, ieder team, iedere organisatie veel meer potentie heeft dan ze denkt. Sterker nog, ik weet dat het waar is. Want ik ervaar dagelijks in de praktijk dat dingen weer mogelijk worden als de mensen in de organisatie zien dat het wel kan. En hoe het kan.

Ik heb een aantal modellen en theorieën in mijn gereedschapskist. Ik maak graag gebruik van:

Mijn aanpak pas ik altijd aan aan de de specifieke eigenschappen en behoeften van de organisatie. Met mijn bedrijf Groener Gras zorg ik ervoor dat de creativiteit, energie en ideeën die onder de oppervlakte aanwezig zijn bij mensen, teams en organisaties naar boven komen. Dat we gesprekken voeren over de zaken waar het echt om gaat. We praten nooit om het praten zelf. Ik heb een hekel aan oeverloze discussies en aan tijdverspillende vergaderingen. Ik werk altijd doel- en resultaatgericht.


Mijn bedrijf Groener Gras is de opvolger van Springtij Communicatie, het bedrijf waarmee ik me ruim 12 jaar richtte op communicatie voor overheden en non-profitorganisaties. Door de jaren heen heb ik me steeds meer ontwikkeld naar een begeleider van verander- en participatieprojecten.

Kijk naar de Groener Gras projecten om te zien hoe het werkt in de praktijk.