Groener gras serveert alleen functionele koekjes.


Een aantal voorbeelden van online bijeenkomsten die Groener Gras faciliteert:


Week van de toekomst college van B&W
Gemeente Velsen 


Het college van B&W van gemeente Velsen organiseert elk half jaar een heisessie om met elkaar te reflecteren en vooruit te kijken. Ik ondersteunde bij de online versie van de heidag: de week van de toekomst. In drie dagdelen nam het college de tijd om de diepte in te gaan rond hun visietraject Velsen 2050. Samen met de strategisch adviseurs maakten we een programma waarin informatie delen, discussie, pitches en polls elkaar afwisselden.

- Vormgeving programma
- Ontwerp ondersteunende tools
- Faciliteren gesprek
- Aantal deelnemers: 10


Aanbestedingstraject
Sociaal Domein Achterhoek

Acht samenwerkende gemeente in de Achterhoek gaan per 1 januari 2022 de inkoop van Jeugdhulp en Wmo aanbesteden. Alle zorgaanbieders, bestuurders en sociale raden spelen belangrijke rol in de uitvoering (en succes!) van dit aanbestedingtraject. Ik ondersteun de acht gemeenten bij het organiseren van online bijeenkomsten om alle betrokkenen te informeren, hun vragen te beantwoorden en vooral ook hun aandachtspunten en ideeën te verzamelen.

- Vormgeving programma's zeven bijeenkomsten
- Briefing co-facilitators
- Faciliteren bijeenkomsten
- Aantal deelnemers: totaal + 200


Visiedag kaderleden
FNV

De FNV organiseert regelmatig visiedagen voor hun kaderleden waarin ontwikkelingen binnen de FNV centraal staan. Kaderleden vanuit het hele land nemen hieraan deel. Eind 2020 vond de visiedag voor het eerst online plaats. 250 kaderleden, waaronder een groot deel digi-starters kregen in de online bijeenkomst informatie over de ontwikkeling van de vakbondshuizen. De kaderleden konden hun ideeën en ervaringen inbrengen in de chat, via een poll en in deelsessies in breakout rooms. De deelnemers waren na afloop enthousiast en verrast over de mogelijkheden van interactie en betrokkenheid die een online bijeenkomst biedt.

- Invulling interactieve deel van programma
- Oefensessie voor digi-starters
- Faciliteren interactieve deel van bijeenkomst
- Aantal deelnemers: 250


Bewonersbijeenkomst
Omgevingsdienst IJmond

De Omgevingsdienst IJmond ontwikkelt samen met drie gemeenten en de provincie Noord-Holland een programma Gezondheid & Luchtkwaliteit. Zij wilde graag de ervaringen, ideeën en meningen van betrokken bewoners ophalen om het programma te toetsen en te verrijken. Ik ondersteunde bij het vormgeven van een interactieve online bijeenkomst waarin de bewoners informatie kregen over het concept programma, hun vragen konden stellen en vooral hun input konden geven.

- Vormgeving programma
- Ontwerp ondersteunende tools
- Faciliteren gesprek
- Trainen interne co-facilitators
- Aantal deelnemers: 40